'Τεχνική χαλάρωσης για τη διαχείριση του στρες κατά την εξεταστική περίοδο'

Διεξαγωγή
Ημερ/νίες 12/06/2023
Τοποθεσία 3e3e

Στόχος του σεμιναρίου είναι η μείωση της μυϊκής έντασης με σκοπό τη διαχείριση του στρες κατά την εξεταστική περίοδο και την υποβοήθηση με τη συγκέντρωση.

Η δράση θα λάβει χώρα κατά την εξεταστική περίοδο.

Θα είναι διάρκειας μίας (1) ώρας, με ημερομηνίες έναρξης  την Πέμπτη 25-5-2023 και τη Δευτέρα 29-5-2023 και λήξης τη Δευτέρα 12-6-2023 και Πέμπτη 15-6-2023 αντίστοιχα.    

Δυνατότητα συμμετοχής:  Δευτέρα στις 14:30 - 15:30 ή/και την Πέμπτη στις 12:30-13:30, κάθε εβδομάδα δια ζώσης στο χώρο του ΚΔΑΠ (δίπλα στο ΣΚΦ)

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)