Ορκωμοσία Τμήματος Κοινωνιολογίας

Διεξαγωγή
Ημερ/νίες
30/11/2023'
'
Τοποθεσία Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο

Παρακαλούμε δείτε το σχετικό αρχείο:

http://news.uoc.gr/news/2023/16-11/Πρόσκληση__Ορκωμοσίας_30-11-2023.pdf

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)