Εισαγωγή της ξένης/ δεύτερης γλώσσας στο νηπιαγωγείο

Διεξαγωγή
Ημερ/νίες
05/04/2024 - 06/04/2024
'
'
Τοποθεσία Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο

Εισαγωγή της ξένης/ δεύτερης γλώσσας στο νηπιαγωγείο

Στις 05 και 06 Απριλίου του 2024 το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης διοργανώνει Συμπόσιο με θέμα την εισαγωγή της ξένης/ δεύτερης γλώσσας στο νηπιαγωγείο. Θα συμμετέχουν με εισηγήσεις έμπειρες ερευνήτριες με σημαντικό έργο πάνω στην διδασκαλία και εκμάθηση/ ανάπτυξη της (ξένης) γλώσσας στην προσχολική ηλικία.Στόχος του συμποσίου είναι να αναδείξει τις ευεργετικές προεκτάσεις της εισαγωγής της ξένης/ δεύτερης γλώσσας στο νηπιαγωγείο για τη γνωστική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού. Θα συζητηθούν:α) οι λόγοι για τους οποίους επιλέχθηκε η Αγγλική ως ξένη/ δεύτερη γλώσσα στην προσχολική εκπαίδευση,β) η σημασία της ξένης/ δεύτερης γλώσσας για την καλλιέργεια της διγλωσσίας, της πολυγλωσσίας και πολυγλωσσικότητας καθώς και της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης,γ) η ΄παρουσία’ της ξένης/ δεύτερης γλώσσας στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών της Ελλάδας για το Νηπιαγωγείο αλλά και στα προγράμματα σπουδών άλλων χωρών.Τέλος, θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές διδασκαλίας της ξένης/ δεύτερης γλώσσας στο νηπιαγωγείο.Το συμπόσιο απευθύνεται σε φοιτήτριες και φοιτητές, καθηγήτριες και καθηγητές ξένων γλωσσών, εκπαιδευτικούς της προσχολικής ηλικίας, γονείς και οποιαδήποτε/ οποιονδήποτε άλλη/ο ενδιαφερόμενη/ ο.Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης. Οι συμμετέχουσες/ οντες θα πρέπει να κάνουν ηλεκτρονική εγγραφή. 

Δείτε τα συνημμένα αρχεία που βρίσκονται στις παρακάτω υπερ-συνδέσεις :

https://news.uoc.gr/news/2024/01-04/ανάπτυγμα_Προγράμματος_για_social.jpg

 

https://news.uoc.gr/news/2024/01-04/ΑΦΙΣΑ_ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ_ME_XORHGOYS.jpg

 

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)