Διαδικτυακή Διάλεξη ΔΜΠΣ Βιοηθική Πέμπτη 08 Φεβρουαρίου 2024, 15.00

Διεξαγωγή
Ημερ/νίες
08/02/2024'
'
Τοποθεσία Webinar, Ρέθυμνο

 "Υποκείμενα δικαίου: από τους ανθρώπους και τους θεσμούς τους στα ζώα και τους ποταμούς;",

Πέμπτη 08 Φεβρουαρίου 2024, 15.00

[http://bioethics.fks.uoc.gr/dialekseis/voutsakis_20240208.html]

Παρακολούθηση / Συμμετοχή διαδικτυακά με εγγραφή στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://ww2.fks.uoc.gr/f/b-voutsakis-20240208

 

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)