Διεθνές (διαδικτυακό) Workshop για τη Μετανάστευση και τη Μεταναστευτική Πολιτική

Διεξαγωγή
Ημερ/νίες
08/04/2024'
'
Τοποθεσία Webinar, Ρέθυμνο

UNIVERSITY OF CRETE DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE
CENTRE FOR POLITICAL RESEARCH AND DOCUMENTATION (KEPET)

INTERNATIONAL WORKSHOP

“MIGRATION, MIGRATION FLOWS PREDICTION MODELS AND MIGRATION POLICY: TRENDS, SOCIO-POLITICAL CHALLENGES AND POLICY SCENARIOS” (virtual Workshop)

Monday, April 8, 2024. 9:30-19:00 

https://zoom.us/j/8222177640?pwd=cUk5M3MydFVzcGJibHl3NU5aeEZaZz09

(Passcode: 208622)

 

Δείτε τα συνημμένα αρχεία που βρίσκονται στις παρακάτω υπερ-συνδέσεις :

https://news.uoc.gr/news/2024/11-03/1._InternationalWorkshop-onMigration-Program.pdf

https://news.uoc.gr/news/2024/11-03/2.International_Workshop_Flyer_KEPET_PreMoMiGr-MigrationPolicy.pdf

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)