Διημερίδα: Όψεις της Ηγεσίας στον Αρχαίο Κόσμο (7-8 / 6 / 2018)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣΔΙΗΜΕΡΙΔΑ
Όψεις της Ηγεσίας στον Αρχαίο Κόσμο(Aspects of Leadership in the Ancient World)Ρέθυμνο 7-8 / 6 / 2018
Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Νικηφόρου Φωκά 130 & ΜελισσινούΤο αναλυτικό πρόγραμμα υπάρχει στη διεύθυνση:
http://www.philology.uoc.gr/conferences/Aspects_of_Leadership_2018/
Αφίσα:
http://www.philology.uoc.gr/conferences/Aspects_of_Leadership_2018/poster.pdf
Δελτίο Τύπου:
http://www.philology.uoc.gr/conferences/Aspects_of_Leadership_2018/Deltio_Tupou.doc

ΤΠΕ, Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση & Δημιουργικότητα στο Σύγχρονο Σχολείο.

Πανεπιστήμιο Κρήτης
1ο Πανελλήνιο Συνέδριο: ΤΠΕ, Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση & Δημιουργικότητα στο Σύγχρονο Σχολείο.
Ρέθυμνο 8-10 Ιουνίου
www.edivea.org