Συμπόσιο: Κριτική Παιδαγωγική από τον Σωκράτη στον Φρέιρε και στον Καζαμία

Συμπόσιο με τίτλο "Κριτική Παιδαγωγική από τον Σωκράτη στον Φρέιρε και στον Καζαμία"

Ομιλητής: Ανδρέας Καζαμίας, Ομότιμος Καθηγητής των Πανεπιστημίων Wisconsin-Madison των Η.Π.Α. και Αθηνών

 

Σάββατο 09 Ιουνίου 2018, 17:00

Αίθουσα Οπιτικοακουστικών, Π.Τ.Δ.Ε.

Πανεπιστημιούπολή Γάλλου Ρέθυμνο

 

Αφίσα

Αρχεία

ΤΠΕ, Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση & Δημιουργικότητα στο Σύγχρονο Σχολείο.

Πανεπιστήμιο Κρήτης
1ο Πανελλήνιο Συνέδριο: ΤΠΕ, Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση & Δημιουργικότητα στο Σύγχρονο Σχολείο.
Ρέθυμνο 8-10 Ιουνίου
www.edivea.org