Διάλεξη: «Το μυσαρόν οινόπνευμα»: Aλκοόλ και αντιαλκοολισμός στην Ελλάδα (1870-1940)

Στο πλαίσιο του προγράμματος διαλέξεων του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας για το εαρινό εξάμηνο, ο κ. Κωστής Γκοτσίνας [Μεταδιδακτορικός ερευνητής Π.Κ., Επιστημονικό μέλος της Γαλλικής Σχολής Αθηνών] θα δώσει διάλεξη με θέμα ««Το μυσαρόν οινόπνευμα»: Aλκοόλ και αντιαλκοολισμός στην Ελλάδα (1870-1940)»

την Τετάρτη 15 Μαΐου 2019. Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 56 (Συνεδριάσεων) του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, στις 20.30.

Αφίσα διάλεξης

Brown Bag Seminar: Α. Ζαββού «Μελετώντας την Τρούμπα: Αυτονόητα, ανεξερεύνητες περιοχές» (15-05-2019, ΚΕΜΕ)

 

Brown Bag Seminar

       Αλεξάνδρα Ζαββού (Πανεπιστήμιο Κρήτης)

«Μελετώντας την Τρούμπα: Αυτονόητα, ανεξερεύνητες περιοχές»

Τετάρτη, 15 Μαΐου 2019, 14:30

Αίθουσα Συνεδριάσεων, Κτήριο Α, ΚΕΜΕ-ΠΚ

Ανακοίνωση