Ερευνητικό Εργαστήριο: Αποτυπώσεις της αποστροφής στον αρχαίο κόσμο (4/5/2019)

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Ερευνητικό Εργαστήριο

Αποτυπώσεις της αποστροφής
στον αρχαίο κόσμο
4 Μαΐου 2019, 10:00 π.μ.
Αίθουσα Συνεδριάσεων Τμήματος Φιλολογίας
Δελτίο Τύπου
Πρόγραμμα

Tο εργαστήριο διοργανώνεται στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος
Representations of the repulsive in ancient literature
που χρηματοδοτεί ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης
και οι εργασίες του είναι ανοικτές σε κάθε ενδιαφερόμενο

Ερευνητικό Εργαστήριο: Αποτυπώσεις της αποστροφής στον αρχαίο κόσμο

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Ερευνητικό Εργαστήριο

Αποτυπώσεις της αποστροφής
στον αρχαίο κόσμο

4 Μαΐου 2019, 10:00 π.μ.
Αίθουσα Συνεδριάσεων Τμήματος Φιλολογίας

Tο εργαστήριο διοργανώνεται στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος
Representations of the repulsive in ancient literature
που χρηματοδοτεί ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης
και οι εργασίες του είναι ανοικτές σε κάθε ενδιαφερόμενο