Τελετή Ορκωμοσίας Τμήματος Πολιτικών Επιστημών

Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019, στις 13:00

Αμφιθέατρο Δ3

Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου

Τελετή Ορκωμοσίας Τμήματος Κοινωνιολογίας

Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019, 11:30

Αμφιθέατρο Δ3