Διάλεξη Μαίρης Μικέ και Ελένης Κατσαβέλη, 'Λησμονημένα ίχνη. Η παρέμβαση του Δημήτρη Μορτόγια', Επιστημονικές Συνομιλίες του Τομέα ΒΝΕΦ, Τμήμα Φιλολογίας ΠΚ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ του Τομέα Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Παρασκευή 9 Ιουνίου 2023, ώρα 18:00
Μαίρη Μικέ Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας,
ΑΠΘ Ελένη Κατσαβέλη Δρ Νεοελληνικής Φιλολογίας, ΑΠΘ Λησμονημένα ίχνη.
Η παρέμβαση του Δημήτρη Μορτόγια (1934-1975)

 

Παρακαλούμε δείτε το σχετικό αρχείο:

http://news.uoc.gr/news/2023/06-06/Διάλεξη_Μαίρης_Μικέ_και_Ελένης_Κατσαβέλη.pdf

Διεθνές συνέδριο με τίτλο `Σύμμορφες Θεωρίες Πεδίου και Κβαντική Βαρύτητα'

Το Κέντρο Θεωρητικής Φυσικής Κρήτης οργανώνει από τις 5-10 Ιουνίου, 2023 διεθνές συνέδριο με τίτλο `Σύμμορφες Θεωρίες Πεδίου και Κβαντική Βαρύτητα'
(`Conformal Field Theories and Quantum Gravity'). Το συνέδριο θα λάβει χώρα στον 3ο όροφο σεμιναρίων του Τμήματος Φυσικής.
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του συνεδρίου στο σύνδεσμο https://sites.google.com/view/cftqg/home

«School Sleep Over» νυχτερινό εισιτήριο στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης -Πανεπιστήμιο Κρήτης

«School Sleep Over»

νυχτερινό εισιτήριο στο

 Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης -Πανεπιστήμιο Κρήτης

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης επαναφέρει έναν καινοτόμο θεσμό που απευθύνεται σε μαθητές Δ΄, Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού.  Μαθητές συνοδεία δασκάλων, και γονέων (προαιρετικά), διανυκτερεύουν στο Μουσείο, πλάι στη μόνιμη έκθεσή του, η οποία αναπαριστά οικοσυστήματα της ανατολικής Μεσογείου.

Η πρακτική της Διανυκτέρευσης στο Μουσείο –SleepOver είναι ένας τρόπος προσέγγισης του μουσειακού χώρου με μία οπτική που απομακρύνεται από το μοτίβο της  παραδοσιακής επίσκεψης. Η διαφορετική οπτική του ίδιου χώρου συμβάλλει στον μετασχηματισμό της εντύπωσης ότι το Μουσείο είναι ένας χώρος σε αποχή από την πραγματική ζωή. Το μουσείο βρίσκεται σε συνεχή κίνηση, εξελίσσεται, ακριβώς όπως ένας ζωντανός οργανισμός, διατηρώντας παράλληλα παραδεδομένες αξίες και αποτελώντας ένα σημείο αναφοράς επιστήμης και πολιτισμού μέσα στον οποίο όλοι μπορούν να έχουν θέση.

 Ημέρες υλοποίησης: 2 & 9 Ιουνίου 2023

Τιμή συμμετοχής στη Διανυκτέρευση στο Μουσείο (sleepover): 30€ ανά άτομο

Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 50 μαθητές

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε: Δεύτερα έως Παρασκευή, 10:00-14:00,  2810 393630.

 

Δείτε τα συνημμένα αρχεία που βρίσκονται στις παρακάτω υπερ-συνδέσεις :

http://news.uoc.gr/news/2023/22-05/School_Teacher_SleepOver_MFIK_2023.pdf

 

http://news.uoc.gr/news/2023/22-05/Afisa_School_SleepOver_B_2023_WEB.jpg

 

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)