Διάλεξη: Οι σχέσεις της Λιθουανίας με το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως στις πηγές του 14ου αιώνα

Διεξαγωγή
Ημερ/νίες 17/05/2018
Τοποθεσία Αμφιθέατρο Α' Φιλοσοφικής Σχολής, Ρέθυμνο
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΑΛΕΞΗ

Kristina Svareviciute
Πανεπιστήμιο του Βίλνιους (Vilnius University)
Πρόγραμμα Erasmus+ / Κινητικότητα Διδακτικού Προσωπικού για Διδασκαλία

Οι σχέσεις της Λιθουανίας
με το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως
στις πηγές του 14ου αιώνα

17 / 5 / 2018, ώρα 18.00
Αμφιθέατρο Α - Διδακτήρια Φιλοσοφικής Σχολής