Πρόσκληση Ορκωμοσίας Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών & Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών

Διεξαγωγή
Ημερ/νίες 20/07/2018 - 20/07/2018 19:00
Τοποθεσία Αμφιθέατρο Ν. Πετρίδη, Ηράκλειο

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την πρόσκληση ορκωμοσίας τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών & Τμήματος  Επίστημης και Τεχνολογίας Υλικών