Διάλεξη: ​​Στρατής Παπαϊωάννου, '​​Προφορικότητα και κειμενικότητα στη ​​βυζαντινή λογοτεχνία' (10/4/2019, 11:00)

Διεξαγωγή
Ημερ/νίες 10/04/2019 - 10/04/2019 11:00
Τοποθεσία Αίθουσα 56 (Συνεδριάσεων) του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ρέθυμνο

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΑΛΕΞΗ

 Στρατής Παπαϊωάννου
Πανεπιστήμιο Κρήτης

"Προφορικότητα και κειμενικότητα
στη 
βυζαντινή λογοτεχνία"

Η διάλεξη προσφέρεται στο πλαίσιο του
Διαρκούς Σεμιναρίου Βυζαντινών Σπουδών
του Πανεπιστημίου Κρήτης

10 / 4 / 2019, ώρα 11:00
Αίθουσα 56 Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας