Διάλεξη: Alexander Meeus, 'Unexpected reversals in Diodoros and ancient philosophy of history' (18/4/2019, 14:30)

Διεξαγωγή
Ημερ/νίες 18/04/2019 - 18/04/2019 14:30
Τοποθεσία Αμφιθέατρο Α' Φιλοσοφικής Σχολής, Ρέθυμνο

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διάλεξη

Alexander Meeus
University of Mannheim

Unexpected reversals in Diodoros
and ancient philosophy of history

18 / 4 / 2019, 14:30
Αμφιθέατρο Α' - Διδακτήρια Φιλοσοφικής Σχολής