Διάλεξη: «Το μυσαρόν οινόπνευμα»: Aλκοόλ και αντιαλκοολισμός στην Ελλάδα (1870-1940)

Διεξαγωγή
Ημερ/νίες 15/05/2019
Τοποθεσία Αίθουσα 56 (Συνεδριάσεων) του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ρέθυμνο

Στο πλαίσιο του προγράμματος διαλέξεων του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας για το εαρινό εξάμηνο, ο κ. Κωστής Γκοτσίνας [Μεταδιδακτορικός ερευνητής Π.Κ., Επιστημονικό μέλος της Γαλλικής Σχολής Αθηνών] θα δώσει διάλεξη με θέμα ««Το μυσαρόν οινόπνευμα»: Aλκοόλ και αντιαλκοολισμός στην Ελλάδα (1870-1940)»

την Τετάρτη 15 Μαΐου 2019. Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 56 (Συνεδριάσεων) του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, στις 20.30.

Αφίσα διάλεξης