Διάλεξη: 'Classics and Canons'

Διεξαγωγή
Ημερ/νίες 24/09/2019
Τοποθεσία Αμφιθέατρο Α' Φιλοσοφικής Σχολής, Ρέθυμνο
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΑΛΕΞΗ

Sally Humphreys

Classics and Canons

Η διάλεξη προσφέρεται στο πλαίσιο του μαθήματος ΑΕΦΦ 100
και είναι ανοικτή σε κάθε ενδιαφερόμενο,
με ταυτόχρονη προβολή ελληνικής μετάφρασης

24 Σεπτεμβρίου 2019,  ώρα 19:30-20:30
Αμφιθέατρο Α - Διδακτήρια Φιλοσοφικής Σχολής