ΛΟΓΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 18ος–19ος ΑΙΩΝΑΣ

Διεξαγωγή
Ημερ/νίες 13/12/2019 - 14/12/2019
Τοποθεσία Αθήνα, Αθήνα

 

Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και η Βιβλιοθήκη της Βουλής συνδιοργανώνουν το συνέδριο «Λογιοσύνη και Συγκρότηση της Ιστορίας της Νεοελληνικής Γραμματείας:18ος–19ος αιώνας», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 13 και 14 Δεκεμβρίου στην αίθουσα εκδηλώσεων της Βουλής, Αμαλίας 22-24.

Στόχος του συνεδρίου είναι να επαναφέρει τη συζήτηση για τα δεσπόζοντα πνευματικά και ιδεολογικά ζητήματα της ελληνικής λογιοσύνης του 18ου και 19ου αιώνα, με πρωτεύον πεδίο τη συγκρότηση ενός ιστορικού λόγου για τη Νεοελληνική Γραμματεία.

Το συνέδριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος: «Στο γραφείο ενός κοσμοπολίτη λόγιου του 19ου αιώνα: η έκδοση των χειρογράφων τετραδίων του Χριστόφορου Φιλητά και η πρώτη φάση της ιστοριογράφησης της νεοελληνικής γραμματείας/παιδείας» που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»