Διάλεξη: Η πρόσληψη του Γιάννη Ρίτσου στη Γερμανία (1951-2017) Ιδεολογία - Ποίηση - Μνήμη

Διεξαγωγή
Ημερ/νίες 17/12/2019
Τοποθεσία Αίθουσα Συνεδριάσεων Τμήματος Φιλολογίας, Ρέθυμνο
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διάλεξη

Μαρία Μπιζά
Δρ. Νεοελληνικής Φιλολογίας
του Πανεπιστημίου του Μονάχου Ludwig Maximilian

Η πρόσληψη του Γιάννη Ρίτσου στη Γερμανία (1951-2017)
Ιδεολογία - Ποίηση - Μνήμη


17/12/2019, ώρα 20.30
Αίθουσα Συνεδριάσεων Τμήματος Φιλολογίας