Διάλεξη: Συναίσθημα και Κωμική Πλοκή: Όψεις του Έρωτα στη 'Σαμία' του Μενάνδρου

Διεξαγωγή
Ημερ/νίες 03/03/2020
Τοποθεσία Αίθουσα Συνεδριάσεων Τμήματος Φιλολογίας, Ρέθυμνο
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΑΛΕΞΗ

Ανδρέας Φουντουλάκης
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

Συναίσθημα και Κωμική Πλοκή:
Όψεις του Έρωτα στη 'Σαμία' του Μενάνδρου

Η διάλεξη προσφέρεται στο πλαίσιο
του μεταπτυχιακού σεμιναρίου "Νέα Κωμωδία"
και είναι ανοικτή σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Αίθουσα Συνεδριάσεων Τμήματος Φιλολογίας
03/03/2020, 17:30-20:30