Διάλεξη: “Σχέσεις Ελλήνων και γηγενών στη Σικελία κατά το πρώτο μισό του 5ου αιώνα”

Διεξαγωγή
Ημερ/νίες 04/03/2020
Τοποθεσία Αίθουσα 56 (Συνεδριάσεων) του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ρέθυμνο

Στο πλαίσιο του προγράμματος διαλέξεων του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας για το εαρινό εξάμηνο και του ΠΜΣ “Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος – Ιστορία & Αρχαιολογία”, ο κ.  Ανδρέας Μοράκης (πανεπιστημιακός υπότροφος, Τμήμα Ι-Α, Πανεπιστήμιο Κρήτης) θα δώσει διάλεξη με θέμα “Σχέσεις Ελλήνων και γηγενών στη Σικελία κατά το πρώτο μισό του 5ου αιώνα” την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020. Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 56 (Συνεδριάσεων) του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, στις 20.30.

 (67)
 (72)
 (71)
 (69)
 (74)
 (77)
 (75)