«Κορωνοϊός (SARS-CoV-2)- Προφύλαξη και μέτρα πρόληψης σε Τουριστικά Καταλύματα, Τουριστικά Γραφεία, Οδηγούς Τουριστικών Λεωφορείων, Ξεναγούς, Συνεδριακό Τουρισμό, Εστίαση»

Διεξαγωγή
Ημερ/νίες 09/06/2020
Τοποθεσία Webinar, Ρέθυμνο

Επιμορφωτικό πρόγραμμα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Π. Κ. 

 «Κορωνοϊός (SARS-CoV-2)- Προφύλαξη και μέτρα πρόληψης σε  Τουριστικά Καταλύματα, Τουριστικά Γραφεία, Οδηγούς Τουριστικών Λεωφορείων, Ξεναγούς, Συνεδριακό Τουρισμό, Εστίαση»

 

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης ξεκινά την εφαρμογή εκπαιδευτικού προγράμματος, το οποίο θα καλύψει τις ανάγκες χιλιάδων εργαζομένων στον κλάδο του τουρισμού.

Η εκπαίδευση θα υλοποιηθεί στα πλαίσια του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης, με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Άννα Ψαρουλάκη, αναπληρώτρια καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

 

Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη στήριξη του τουρισμού, τη φετινή ιδιαίτερη χρονιά.

 

Σκοπός και Στόχοι προγράμματος

 • να εφοδιάσει τους επιμορφούμενους με γνώσεις, μεθόδους και ικανότητες για την ατομική τους προστασία και για την παροχή υπηρεσιών με υγειονομική ασφάλεια
 • να εκπαιδεύσει σε πρακτικές και ενέργειες αποτροπής της εξάπλωσης του SARS-CoV-2, για την προστασία της δημόσιας υγείας.
 • να ενισχύσει την αξιοπιστία της Κρήτης ως ασφαλή προορισμό

 

Εκπαιδευτικοί στόχοι

 • Απόκτηση βασικών γνώσεων για τη νόσο COVID-19 και κατανόηση της μετάδοσης και διασποράς του SARS-CoV-2
 • Ενίσχυση της ικανότητας αξιολόγησης των κινδύνων και εφαρμογή μέτρων πρόληψης και προστασίας
 • Ενίσχυση της ικανότητας ιεράρχησης ενεργειών/δράσεων
 • Ενίσχυση των γνώσεων και εκπαίδευση σε ορθές πρακτικές ασφάλειας και υγιεινής για την προστασία της ατομικής τους υγείας, και για την ασφαλή παροχή υπηρεσιών στον χώρο εργασίας.
 • Συμβολή στην ευαισθητοποίηση σε θέματα Δημόσιας Υγείας

 

Εκπαίδευση στα υγειονομικά πρωτόκολλα του τουριστικού κλάδου για την COVID-19

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν:

Γνώσεις

 • Βασικές γνώσεις για τον ιό SARS-CoV-2, την κλινική εικόνα και την διάγνωση της νόσου
 • Βασικές γνώσεις για την επιδημιολογία, τους τρόπους και τις πηγές  της μετάδοσης του SARS-CoV-2, καθώς και την επιβίωση και διασπορά του στο περιβάλλον. 
 • Γνώσεις  για την ατομική προφύλαξη/προστασίας & συνθήκες ατομικής υγιεινής
 • Γνώσεις για τα γενικά μέτρα και τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την παρεμπόδιση της  διασποράς του ιού στο εργασιακό τους περιβάλλον
 • Τις προβλεπόμενες διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν σε περίπτωση περιστατικού Covid-19 σε ξενοδοχειακό περιβάλλον
 • Γνώσεις για την  ορθή και ασφαλή απολύμανση ή αποστείρωση επιφανειών και υλικών κατά περίπτωση εφαρμογής και τους  κινδύνους από  λανθασμένη, αλόγιστη και άσκοπη χρήσης μεθόδων και υλικών.

 

Εκπαίδευση/Δεξιότητες σε:

 • μεθόδους και ορθές πρακτικές καθαρισμού και απολύμανσης με βάση την επικινδυνότητα και πιθανότητα μετάδοση της COVID-19
 • διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης ατομικής προφύλαξης και συμπεριφοράς ανάλογα με το χώρο/θέση εργασίας/δραστηριότητα στην τουριστική αλυσίδα
 • διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης ατομικής προφύλαξης & συμπεριφοράς σε περίπτωση ύποπτου/επιβεβαιωμένου κρούσματος
 • μεθόδους και ορθές πρακτικές στον τομέα της εστίασης με βάση την επικινδυνότητα και την πιθανότητας μετάδοσης της COVID-19
 • μεθόδους και ορθές πρακτικές στον τομέα ασφάλειας και ποιότητας υδάτων δικτύου και αναψυχής
  • ορθές πρακτικές, στη διαχείριση αποβλήτων - Θέματα Υγιεινής & Ασφάλειας Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων

 

Διαμόρφωση συμπεριφορών και πρακτικών για:

 • σωστή ενημέρωση των επισκεπτών και επαγρύπνηση
 • Εφαρμογή ατομικών, κοινωνικών και εργασιακών μέτρων για την αποφυγή μετάδοσης του ιού (πλύσιμο χεριών, χαιρετισμοί, αποστάσεις, υγιεινή της αναπνοής κλπ)

Συνολική διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος: 4 μέρες

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα καλύψει πλήρως τα υγειονομικά πρωτόκολλα του τουριστικού κλάδου.

Έναρξη 1ου κύκλου:  Τρίτη  9  Ιουνίου  

 

Θα διεξαχθούν 4 κύκλοι εκπαίδευσης

1ος κύκλος: Τρίτη  9  Ιουνίου – Παρασκευή 12 Ιουνίου

2ος κύκλος: Τρίτη 16 Ιουνίου – Παρασκευή 19 Ιουνίου

3ος κύκλος: Τρίτη 23 Ιουνίου – Παρασκευή 26 Ιουνίου

4ος κύκλος: Τρίτη 30 Ιουνίου – Παρασκευή 3 Ιουλίου

 

Πιστοποίηση επιμόρφωσης

 

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, ο εκπαιδευόμενος θα εξεταστεί μέσω της πλατφόρμας (multiple choice ερωτήσεις), ώστε να λάβει πιστοποιητικό παρακολούθησης από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης.

 

Η πιστοποίηση θα δοθεί με την επιτυχημένη αξιολόγηση και εφόσον έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον το 80% (το σύστημα καταγράφει τις ώρες συμμετοχής των εκπαιδευομένων).

 

Το πιστοποιητικό θα αποσταλεί ηλεκτρονικά (το όνομα κάθε επιτυχόντα θα αναγράφεται με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες, όπως ακριβώς έχει εγγραφεί με βάση τα στοιχεία του διαβατηρίου/ταυτότητας).

H εκπαίδευση θα υλοποιηθεί εξ αποστάσεως, διαμέσου διαδικτυακής πλατφόρμας (online) που θα βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης: www.crete.gov.gr/covid19. Εκεί αναρτώνται οι πληροφορίες για τη διαδικασία εγγραφής.

Η εκπαίδευση διαρκεί περίπου 10 ώρες και ολοκληρώνεται σε ένα 4ήμερο (Τρίτη-Παρασκευή). Θα υπάρξουν τέσσερα κυλιόμενα 4-ημερα για να επιλέξει ο κάθε εργαζόμενος αυτό που τον εξυπηρετεί (09.06-12.06, 16.06-19.06, 23.06-26.06, 30.06-03.07)

 

Εισηγητές/Εκπαιδευτές:

 • Καθηγητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης καθώς και προσκεκλημένοι καθηγητές από άλλα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα.
 • Εξειδικευμένοι στο αντικείμενο επιστήμονες και πιστοποιημένοι εκπαιδευτές.
 • Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υποστηρίζεται από την Πανελλήνια Ένωση Εποπτών Δημόσιας Υγείας

 

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ (Αλφαβητική Κατάταξη)

 • Βανταράκης Απόστολος , Καθηγητής Υγιεινής , Τμήμα Ιατρικής, Παν/μίου Πατρών
 • Βροντάκης Κωνσταντίνος, Ειδικός Ιατρός Εργασίας & Περιβάλλοντος,  Επιστημονικός Υπεύθυνος Υγείας ΕΞΥΠΠ
 • Γκίκας Πέτρος, αν. Καθηγητής, Περιβαλλοντική Μηχανική, Εργαστήριο Σχεδιασμού Περιβαλλοντικών Διεργασιών, Τομέας Περ/κής Διαχείρισης (Ι), Πολυτεχνείο Κρήτης
 • Κώτσογλου Κυριάκος, Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης, Εντεταλμένος Περιφ/κός Σύμβουλος στον τομέα Τουρισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Περιφέρεια Κρήτης
 • Λιονής Χρήστος, Καθηγητής Γενικής Ιατρικής - Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Μαυρίδου Αθηνά, ομότιμη Καθηγήτρια Μικροβιολογίας, Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
 • Παπαδάκης Αντώνης, Διδάκτορας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Κρήτης, Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης, Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας
 • Παυλή Ανδρούλα, Υπεύθυνη Γραφείου Ταξιδιωτικής Ιατρικής ΕΟΔΥ
 • Σανδαλάκης Βασίλης, (PhD) Μεταδιδάκτορας Μικροβιολογίας, Επιστημονικός Συνεργάτης Μονάδας Μικροβιολογίας Τροφίμων, Υδάτων και Περιβάλλοντος, Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Κρήτης
 • Σουρβίνος Γιώργος, Καθηγητής Κλινικής Ιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης-Μέλος ΔΣ ΕΟΔΥ
 • Τσιλιγιάννη Ιωάννα Επίκουρη καθηγήτρια Κοινωνικής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Χοχλάκης Δημοσθένης, (PhD) Μεταδιδάκτορας Μικροβιολογίας, Επιστημονικός Συνεργάτης Μονάδας Μικροβιολογίας Τροφίμων, Υδάτων και Περιβάλλοντος, Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Κρήτης
 • Ψαρουλάκη Άννα, Αναπληρώτρια καθηγήτρια Μικροβιολογίας/Ανθρωποζωονόσων, Ιατρική Σχολή, Παν/μιο Κρήτης - Υπεύθυνη Μονάδας Μικροβιολογίας Τροφίμων, Υδάτων και Περιβάλλοντος, Ε.Υ. Περιφερειακού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας Κρήτης

 

Παρεμβάσεις από στελέχη που δραστηριοποιούνται στον χώρο του τουρισμού

 • Βλατάκης Μιχάλης, Πρόεδρος Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης
 • Χριστοδουλάκης Ιωάννης, Υπεύθυνος Ποιότητας Union Coach Services
 • Παπαδάκης Μανόλης, Εκπρόσωπος Επαγγελματιών Ξεναγών Κρήτης & Σαντορίνης


Παρεμβάσεις από επόπτες  Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης (στα πλαίσια της υποστήριξης  από την Πανελλήνια  Ένωση Εποπτών Δημόσιας Υγείας)

 • Μακρυνός Γεώργιος, Υγιεινολόγος, MSc, Επόπτης Δημοσίας Υγείας, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας
 • Νικόλαος Βουμβουράκης, Επόπτης Δημοσίας Υγείας, MSc, Προϊστάμενος τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Ρεθύμνης

 

 

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο αρχείο που ακολουθεί.

 (67)
 (72)
 (71)
 (69)
 (74)
 (77)
 (75)