Διαδικτυακή συζήτηση με θέμα: Η περίπτωση της Apivita - Επιχειρήσεις με Έρευνα & Ανάπτυξη στην Ελλάδα

Διεξαγωγή
Ημερ/νίες 20/11/2020
Τοποθεσία Webinar, Ρέθυμνο

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, σας προσκαλούμε στη διαδικτυακή συζήτηση την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου στις 15:00 με θέμα:

 

"Η περίπτωση της Apivita - Επιχειρήσεις με Έρευνα & Ανάπτυξη στην Ελλάδα"

 με τον
Κωνσταντίνο Γαρδίκη

 Διευθυντή Έρευνας και Ανάπτυξης της Apivita


LINK:   https://us02web.zoom.us/j/83538357206?pwd=VllDUXo3VHVVb0NUU3hwanFrNzFQUT09

Η συμμετοχή είναι ανοιχτή σε όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας

 

Πληροφορίες: Μ. Βεργετάκης (vergetakis@uoc.gr)

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Γρα.Δι.Μ Training of the Trainers (TOTT) (88)
 (75)