Παιδαγωγικός Σχεδιασμός μαθημάτων μέσω Τηλεδιάσκεψης: Συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές & πρακτικές συμβουλές

Διεξαγωγή
Ημερ/νίες 14/12/2020
Τοποθεσία Webinar, Ρέθυμνο

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΠΚ

 Διοργάνωση εξ αποστάσεως σεμιναρίου για Διδάσκοντες του Π.Κ

 

Τίτλος: "Παιδαγωγικός Σχεδιασμός μαθημάτων μέσω Τηλεδιάσκεψης: Συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές & πρακτικές συμβουλές"

 

Αναλυτικές Πληροφορίες: https://www.edivea.org/eluoc2.html

 

Χρονοδιάγραμμα  Υλοποίησης:

 

Σχολή

Ημερομηνία

Ώρα

Σύνδεσμος Τηλεδιάσκεψης

ΣΘΕΤΕ (1):

Τετάρτη 9/12,

14-17

Link

ΣΘΕΤΕ (2):

Πέμπτη 10/12,

10-13

Link

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ+ΠΤΠΕ:

Παρασκευή  11/12

10-13

Link

ΣΚΕ +ΠΤΔΕ:

Δευτέρα 14/12

17.30-20.30

Link

Ιατρική Σχολή:

TBA

TBA

TBA

 

Αντικείμενο: Στο πλαίσιο της απόφασης της Εκπαιδευτικής Επιτροπής Πανδημίας COVID-19, το Εργαστήριο Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών στην Δια Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση [Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α] του Πανεπιστημίου Κρήτης, θα διοργανώσει κύκλους εξ αποστάσεως επιμορφωτικών σεμιναρίων για τα μέλη του διδακτικού προσωπικού  με τίτλο: "Παιδαγωγικός Σχεδιασμός μαθήματων μέσω Τηλεδιάσκεψης: Συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές & πρακτικές συμβουλές". 

 

Σκοπός του επιμορφωτικού σεμιναρίου είναι η υποστήριξη του διδακτικού προσωπικού του Π.Κ,  στην προσπάθειά του να σχεδιάσει και να υλοποιήσει εισαγωγικές δράσεις σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τους φοιτητές του Ιδρύματος, είτε σε προπτυχιακό είτε σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Η έμφαση θα δοθεί στα περιβάλλοντα Zoom & WebEx.

 

Διάρκεια επιμορφωτικού Σεμιναρίου μέσω τηλεδιάσκεψης Zoom: 3 ώρες

 

Εκπαιδευτικό Υλικό: Το σύνολο των διδασκόντων του Πανεπιστημίου μας θα έχει ελεύθερη πρόσβαση σε διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό ειδικά σχεδιασμένο με την μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

 

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν: Το επιμορφωτικό σεμινάριο απευθύνεται σε:

α. Μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ Π.Κ

β. Πανεπιστημιακούς Υποτρόφους, Π.Δ 407 κλπ.

γ. Ερευνητές εργαστηρίων, κέντρων  κλπ.

 

Αναλυτικές Πληροφορίες: https://www.edivea.org/eluoc2.html

 

Εκ μέρους του Αντιπρύτανη και Προέδρου της Εκπαιδευτικής Επιτροπής Covid-19 του ΠΚ κ. Δημητρίου Μυλωνάκη

 (67)
 (72)
 (71)
 (69)
 (74)
 (77)
 (75)