Διάλεξη: Λεξικογραφικά είδη, οργάνωση και σύνθεση των πληροφοριών στο Ονομαστικόν του Πολυδεύκη

Διεξαγωγή
Ημερ/νίες 29/01/2021
Τοποθεσία Webinar, Ρέθυμνο
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Τομέας Κλασικών Σπουδών

Διαδικτυακές συναντήσεις διδασκόντων του Τομέα Κλασικών Σπουδών
Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021, 12:00-13:30
Στέλιος Χρονόπουλος

“Λεξικογραφικά είδη, οργάνωση και σύνθεση των πληροφοριών
στο Ονομαστικόν του Πολυδεύκη”

Για να παρακολουθήσετε τη διάλεξη, χρειάζεται εγγραφή στον παρακάτω σύνδεσμο:
Το συνολικό πρόγραμμα των διαλέξεων βρίσκεται στον σύνδεσμο:
 (67)
 (72)
 (71)
 (69)
 (74)
 (77)
 (75)