Διάλεξη: Σημασιολογική επισημείωση στους Βίους Φιλοσόφων του Διογένη Λαέρτιου

Διεξαγωγή
Ημερ/νίες 22/03/2021
Τοποθεσία Webinar, Ρέθυμνο

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Τομέας Κλασικών Σπουδών

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

Μαρία Παπαδοπούλου
(Πανεπιστήμιο Σαβοΐας)

"Σημασιολογική επισημείωση
στους Βίους Φιλοσόφων του Διογένη Λαέρτιου"

Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2021, 18:00

Σύνδεσμος παρακολούθησης:
https://zoom.us/j/2770004355

 (67)
 (72)
 (71)
 (69)
 (74)
 (77)
 (75)