23ο Ερευνητικό Σεμινάριο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης-ΙΤΕ-ΚΕΜΕ

Διεξαγωγή
Ημερ/νίες 14/07/2021
Τοποθεσία Webinar, Ρέθυμνο

Το 23ο Ερευνητικό Σεμινάριο Ιατρικής Σχολής-ΙΤΕ-ΚΕΜΕ

θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14/7/2021, στις 3:00 - 4:00 μμ.

Ομιλήτρια: Ελένη Παπαδάκη, Καθηγήτρια Αιματολογίας Ιατρικής Σχολής ΠΚ

Θέμα: " Precision Haematology in Crete: patient care and research"

Το link για τη σύνδεση στη διαδικτυακή πλατφόρμα είναι: https://zoom.us/j/95222166701

 (67)
 (72)
 (71)
 (69)
 (74)
 (87)
 (86)
 (77)
 (75)