Δωρεές/Χορηγίες

To Πανεπιστήμιο Κρήτης ως χώρος παραγωγής  Γνώσης, και Έρευνας, αλλά και της προαγωγής της Παιδείας εν γένει, έχει δεχθεί μέσα στα 40 χρόνια λειτουργίας του, είτε από ιδιώτες είτε από φορείς, πολλές Δωρεές και Χορηγίες άλλοτε σε χρήμα και άλλοτε σε είδος καθώς και αρκετά κληροδοτήματα.  

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του φροντίζουν ώστε οι Δωρεές, οι Χορηγίες και τα κληροδοτήματα να υλοποιούνται και να διαχειρίζονται άμεσα και αποτελεσματικά βάσει της επιθυμίας του διαθέτη. Οι περισσότερες εξ αυτών αφορούν υποτροφίες προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, άλλες την ενίσχυση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας και άλλες την προβολή του Ιδρύματος.

Το ίδιο το Πανεπιστήμιο μέσα από την εμπειρία του και την επιθυμία του για την περαιτέρω ανάπτυξη της εκπαίδευσης, της έρευνας και της προβολής του έργου του, έχει προσδιορίσει τις ανάγκες του και έχει θέσεις τις προτεραιότητες του. Σκοπός, να ενδυναμώσει το ρόλο που καλείται από την κοινωνία να επιτελέσει στους σημερινούς δύσκολους και απαιτητικούς συνάμα καιρούς.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμβάλουν στο έργο του, μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιουσίας, κα Κ. Ροκάκη τηλ: 2810393175 email: rokaki@uoc.gr 

 

Αμφιθέατρο

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)