Β' κύκλος σεμιναρίων διδασκαλίας ρυθμού και κρουστών: "Η τέχνη του ρυθμού στην εκπαίδευση μέσα από μια ολιστική προσέγγιση"

poster

 

Περισσότερα

https://www.youtube.com/watch?v=l_vK5lnHDn8&t=10s

https://www.youtube.com/watch?v=bOmIMxds88w&t=9s

https://www.youtube.com/watch?v=dAzkVTfksQ4