Τελικός Διαγωνισμός «Η διατριβή μου σε 3 λεπτά»

Τρίτη 16 Ιουλίου 2019, 18:30

Αίθουσα "Καστελλάκη"

Επιμελητήριο Ηρακλείου, Κορωανίου 9