Συγχαρητήρια Πρυτανείας στην Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών

Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Κρήτης συγχαίρει την Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, στο πρόσωπο του προέδρου της καθηγητή Αλέξη Καλοκαιρινού, για τη βράβευσή της με το Αργυρό Μετάλλιο της Ακαδημίας Αθηνών "για το εθνικής σημασίας επιστημονικό, εκδοτικό και πολιτιστικό έργο που επιτελεί στην περιφέρεια Κρήτης".

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης συνδέεται με την Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών με ισχυρούς και μακροχρόνιους δεσμούς. Η Ε.Κ.Ι.Μ. και ο ιδρυτικός πυρήνας της (Ανδρέας Καλοκαιρινός, Μενέλαος Παρλαμάς, Νικόλαος Πλάτων, κ.α.) πρωτοστάτησαν στη στοιχειοθέτηση του αιτήματος για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Κρήτης ήδη από τη δεκαετία του 1950. Στο έργο της Ε.Κ.Ι.Μ. έχουν συμβάλει και συμβάλλουν αποφασιστικά πολλοί καθηγητές του Πανεπιστημίου Κρήτης, μεταξύ των οποίων ο επί δωδεκαετία πρόεδρος και σήμερα επίτιμος πρόεδρος της Ε.Κ.Ι.Μ. Θεοχάρης Δετοράκης και, στο παρελθόν, οι αείμνηστοι Στυλιανός Αλεξίου και Στέλλα Παπαδάκη-Όκλαντ. Καθηγητές και φοιτητές του Π.Κ. συμμετέχουν σε επιστημονικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Ε.Κ.Ι.Μ. στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, καθώς και στα διεθνή επιστημονικά συνέδρια της Εταιρίας ως μέλη οργανωτικών και επιστημονικών επιτροπών και ως ομιλητές.

Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Κρήτης εύχεται στην Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών να συνεχίσει το σημαντικό έργο της και την ανοδική πορεία, με τη διαρκή συμπαράσταση του Πανεπιστημίου μας και τη σύμπραξη της ακαδημαϊκής του κοινότητας.