Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο INGENIUM

Παρακαλούμε δείτε τη σχετική ανακοίνωση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγητή Γεώργιου Μ. Κοντάκη: 

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Γρα.Δι.Μ Training of the Trainers (TOTT) (88)
 (75)