Ανακοίνωση | Το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Κρήτης πιστοποιήθηκε κατά το πρότυπο Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015

Στο Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Κρήτης δεσμευόμαστε για συνεχή παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς όλους  εκπαιδευόμενους και εμπλεκόμενους των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που διοργανώνουμε.

Το ISO 9001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τη διαχείριση της ποιότητας και αφορά σε όλες τις κατηγορίες των εταιρειών, ανεξάρτητα από το είδος, το μέγεθος και το παρεχόμενο προϊόν ή υπηρεσία.

Τo ISO 9001 περιγράφει ένα μοντέλο διοίκησης που εφαρμοζόμενο διασφαλίζει την προσδοκώμενη ποιότητα στα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει ένας Οργανισμός, με στόχο πάντα την ικανοποίηση του πελάτη.

 Έπειτα από επιτυχή επιθεώρηση από την TUV Hellas (TUV Nord Group), το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Κρήτης πιστοποιήθηκε κατά το πρότυπο Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 και για το πεδίο εφαρμογής:

"Σχεδιασμός και Υλοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης Μη Τυπικής Εκπαίδευσης".

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)