Ενημέρωση για τον Κορωνοϊό SARS-Cov-2 από το Πανεπιστήμιο Κρήτης

Υγειονομική επιτροπή

Η Υγειονομική επιτροπή COVID-19 του Πανεπιστημίου Κρήτης ορίστηκε με απόφαση του Πρύτανη και αποτελείται από τους:

  • Δημήτρη Μυλωνάκη, Αντιπρύτανη Προγραμματισμού, Διοικητικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας ως Πρόεδρος
  • Αχιλλέα Γκίκα, καθηγητή Παθολογίας-Λοιμωξιολογίας Παν. Κρήτης,
  • Νικόλαο Τζανάκη, καθηγητή Πνευμονολογίας Παν. Κρήτης, Διευθυντή Πνευμονολογικής Κλινικής ΠΑΓΝΗ
  • Γεώργιο Νότα, αναπληρωτή καθηγητή Επείγουσας Ιατρικής Παν. Κρήτης, Διευθυντή Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών ΠΑΓΝΗ
  • Ευδοξία Καψαλάκη, Γενική Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Παν. Κρήτης

Η Υγειονομική Επιτροπή COVID-19 του ΠΚ θα έχει συμβουλευτικό και εισηγητικό ρόλο στα όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου (Πρυτανεία, Πρυτανικό Συμβούλιο και Σύγκλητο). Θα είναι υπεύθυνη για την οργάνωση της αντιμετώπισης κρίσεων σχετιζόμενων με την πανδημία του COVID-19, τον σχεδιασμό οδηγιών για την ασφαλή λειτουργία του Ιδρύματος. Οι εισηγήσεις της θα ανανεώνονται σύμφωνα με τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα και τις εκάστοτε εθνικές οδηγίες.  

Η επικοινωνία με την Υγειονομική Επιτροπή COVID-19 του ΠΚ γίνεται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο covid19@admin.uoc.gr, και σε εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2831077081.

Τοπικοί Συντονιστές

Τοπικοί Συντονιστές COVID-19 (ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΡΕΘΥΜΝΟ)

Τι σημαίνει να είσαι τοπικός συντονιστής: πρακτικά ζητήματα-αρμοδιότητες

Παλιότερες ανακοινώσεις 

Για τις παλιότερες ανακοινώσεις και πληροφορίες παρακαλώ ανατρέξτε εδώ 

 

 (67)
 (72)
 (71)
 (69)
 (74)
 (77)
 (75)