Ενημέρωση για Αγγλόφωνο Μετ/κο ΤΙΜΕ-ΜΒΕ του Παν/μιου Κρήτης

Το Αγγλόφωνο Μετ/κο πρόγραμμα ΤΙΜΕ-ΜΒΕ του Παν/μιου Κρήτης (http://www.timembe.eu/) διοργανώνει μια online παρουσίαση του προγράμματος την Πέμπτη 14 Μαΐου στις 11:00. Μπορείτε να συμμετέχετε μέσω του συνδέσμου https://meetingsamer5.webex.com/meet/panagopoulos . Η παρουσίαση θα διαρκέσει 30 λεπτά.

Το ΤΙΜΕ-ΜΒΕ είναι ένα Μετ/κο στην επιχειρηματικότητα, την διοίκηση επιχειρήσεων και τα οικονομικά που εστιάζει σε καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τεχνοβλαστούς και νεοφυείς εταιρείες (startups). Το ΤΙΜΕ αποτελεί συνεργασία των Παν/μων Wageningen (Ολλανδία), Κύπρου και Κρήτης. Πρόεδρος του ΤΙΜΕ είναι ο Spiro Stefanou (University of Florida USA).

Η έμφαση του προγράμματος είναι στην παροχή γνώσεων σε φοιτητές για να ανοίξουν ή να διαχειριστούν μια καινοτόμο επιχείρηση και να τους βοηθήσει να κάνουν τα πρώτα τους βήματα ως στελέχη επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα βρίσκεται στον τέταρτο χρόνο λειτουργίας του και έχει προσελκύσει φοιτητές από χώρες όπως η Νορβηγία, η Γερμανία, το Μεξικό, η Κίνα, τα Εμιράτα. Οι απόφοιτοι του ΤΙΜΕ εργάζονται σε εταιρείες στην Ελλάδα (π.χ. Google, KPMG, Πλαστικά Κρήτης, Creta Farms, Kouvidis, Grecotel) και στο εξωτερικό (Ecobank, Hape, PWC, BoostAI), ενώ πολλοί έχουν φτιάξει τις δικές τους επιχειρήσεις.

Τα μαθήματα του ΤΙΜΕ είναι απογευματινά και διδάσκονται σε μια εβδομάδα έκαστο. Τα μαθήματα μοιράζονται σε τρείς διαφορετικές ομάδες (http://www.timembe.eu/en/program/course) και τελειώνουν τον Απρίλιο κάθε έτους. Μετά οι φοιτητές αναμένεται να εργαστούν σε πρακτική απασχόληση με σκοπό την εμβάθυνση των γνώσεων τους μέσω της εργασίας σε στοχευμένες επιχειρήσεις.

Τα μαθήματα διδάσκονται από καθηγητές σε Παν/μια του εξωτερικού (π.χ. Warwick Business School, University of Ghent, Wageningen University), αλλά και από Ελληνικά Παν/μια (π.χ. Παν/μια Πειραιώς, Πάντειον, Κρήτης), ενώ οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθήσουν τις διαλέξεις από το Ρέθυμνο ή από ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Ηράκλειο. Τα μαθήματα πλαισιώνονται από μια σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων (http://www.timembe.eu/news_and_events/one?id=182) και διαλέξεων από γνωστούς επιχειρηματίες. 

Η συμμετοχή στο ενημερωτικό σεμινάριο είναι ΔΩΡΕΑΝ, κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο https://meetingsamer5.webex.com/meet/panagopoulos

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)