Αποτελέσματα εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Πρύτανη στο Πανεπιστήμιο Κρήτης 2024 - 2028

 

Για περισσότερες πληροφορίες  μπορείτε να επισκεφτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.uoc.gr/ekloges2024/

 

 

Ρέθυμνο, Ηράκλειο 9 Απριλίου 2024

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Αποτελέσματα  εκλογικής διαδικασίας  για την ανάδειξη Πρύτανη

 στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για την τετραετία 2024 - 2028
 

 

 

Ολοκληρώθηκε σήμερα, 9 Απριλίου 2024,  η Συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης  του Πανεπιστημίου Κρήτης για την ανάδειξη του Πρύτανη στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Η εκλογική διαδικασία πραγματοποιήθηκε με μυστική ψηφοφορία και ηλεκτρονικά, μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «Ψηφιακή κάλπη ΖΕΥΣ».

Η διαδικασία ξεκίνησε με την παρουσίαση του προτεινόμενου σχεδίου ανάπτυξης 2024-2028 του Πανεπιστημίου Κρήτης (δείτε εδώ ) και των προτεινόμενων Αντιπρυτάνεων με τους αντίστοιχους τομείς ευθύνης (δείτε εδώ ), από τον υποψήφιο για το αξίωμα του Πρύτανη του Ιδρύματος Καθηγητή Γεώργιο Μ. Κοντάκη, στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και κατά τη διάρκεια της κοινής συνεδρίασης που ακολούθησε στα μέλη της Συγκλήτου και του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Ακολούθησε η αξιολόγηση των προσόντων του υποψηφίου για το αξίωμα του Πρύτανη και των προτεινόμενων Αντιπρυτάνεων από τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η μυστική ψηφοφορία.

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας του εντεκαμελούς Συμβουλίου Διοίκησης (με 9 ψήφους υπέρ και 2 λευκά )  ανέδειξε ως  Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης για την τετραετία 2024 – 2028, τον Καθηγητή Γεώργιο Μ. Κοντάκη.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 367.85 KB

 

 

 

 

Yποψηφιότητα Καθηγητή Γεωργίου Μ. Κοντάκη για το αξίωμα του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης

 

Δείτε εδώ το προτεινόμενο Σχέδιο Ανάπτυξης 2024-2028

Δείτε εδώ τον κατάλογο των προτεινόμενων Αντιπρυτάνεων

 

 

 

Yποψηφιότητα Πρόσκληση Πρυτανικών Εκλογών 2024 του Πανεπιστημίου Κρήτης - Εκλογή Πρύτανη

 

Δείτε εδώ την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Κατεβάστε εδώ το Έντυπο Υπόδειγμα Υποβολής Υποψηφιότητας για το Αξίωμα του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης.

 

 

Αποτελέσματα εκλογής των Εσωτερικών Μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης

 

Αποτελέσματα των εξωτερικών Μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης.


Δείτε εδώ το σχετικό  Φ.Ε.Κ.237/τ.ΥΟΔΔ/12.03.2024 στο οποίο δημοσιεύθηκε η υπ΄αρ. 5567/12.03.2024 διαπιστωτική πράξη συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης.
 
Δείτε εδώ τη Διαπιστωτική Πράξη Συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Δείτε εδώ τη σχετική ΑνακοίνωσηΑποτελέσματα και πρακτικά εκλογής για την  ανάδειξη των εσωτερικών Μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης

 

Δείτε  εδώ τα τελικά αποτελέσματα.


Δείτε εδώ το πρακτικό εκλογής.

Δείτε εδώ το πρακτικό καταμέτρησης ψήφων.

Δείτε εδώ την διαβίβαση πρακτικών_καταμέτρησης και εκλογής.

 

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)