Φόρμα δήλωσης στοιχείων επικοινωνίας αποφοίτων του Πανεπιστημίου Κρήτης

alumni form Αν είστε απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Κρήτης μπορείτε να συμπληρώσετε τη δικτυακή φόρμα του παρακάτω συνδέσμου και να μας βοηθήσετε να χτίσουμε το δίκτυο των αποφοίτων μας.

Δικτυακή φόρμα δήλωσης στοιχείων επικοινωνίας

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)