Ανακοίνωση Πρυτανείας ΠΚ | Αναστολή της Εκπαιδευτικής Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Κρήτης

Παρακαλούμε δείτε τη σχετική ανακοίνωση:

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Γρα.Δι.Μ Training of the Trainers (TOTT) (88)