Ανακοίνωση | Απόσυρση αίτησης υποψηφιότητας μέλους του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου Κρήτης από την εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη εκπροσώπου στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κρήτης

Παρακαλούμε δείτε τη σχετική ανακοίνωση:

 (67)
 (72)
 (71)
 (69)
 (74)
 (87)
 (86)
 (77)
 (75)