Φ.Μ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ: Ανακοίνωση λειτουργίας του Γραφείου

logo

 

Ενημερώνουμε τους φοιτητές, ότι το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας θα παραμείνει κλειστό ως προς την δια ζώσης εξυπηρέτηση, ωστόσο από την Παρασκευή 20-3-2020 στο Γραφείο θα εργάζεται υπάλληλος με φυσική παρουσία, για την εξυπηρέτηση δια τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Παρακαλούμε τους φοιτητές να αποστέλλουν τυχόν αιτήματά τους μέσω του ακαδημαϊκού τους e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Γραφείου Φοιτητικής Μέριμνας Ρεθύμνου: f.merimna-reth@admin.uoc.gr . Τονίζουμε ότι μηνύματα που προέρχονται από προσωπικά e-mail, θα αγνοούνται σύμφωνα με την αρ. 314/2013 απόφαση Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

 

Ειδικότερα: 

  • Όσοι φοιτητές έχουν υποβάλλει γραπτό ή ηλεκτρονικό αίτημα για τις βεβαίωσεις που ζητούνται από το πρόγραμμα ΕΚΟ-ΙΚΥ, θα λάβουν εντός της επόμενης εβδομάδας, αντίγραφο των βεβαίωσεων στο ακαδημαϊκό τους e-mail.
  • Νέα αιτήματα φοιτητών θα πρέπει να υποβάλλονται μόνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση : f.merimna-reth@admin.uoc.gr και θα διεκπεραιώνονται σε όσο το δυνατόν σύντομο χρονικό διάστημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Οι έντυπες βεβαίωσεις θα είναι διαθέσιμες για όποιον επιθυμεί να τις παραλάβει, όταν επανέλθουμε σε κανονικούς ρυθμούς εργασίας. 

Φοιτητική Μέριμνα Σχολών Ρεθύμνου

Δείτε την ανακοίνωση στην σελίδα