Ανακοίνωση εκκένωσης των Φοιτητικών Κατοικιών & διακοπή λειτουργίας εστιατορίων και κυλικείων του Πανεπιστημίου Κρήτης

logo

Α ν α κ ο ί ν ω σ η

Εκκένωσης των Φοιτητικών Κατοικιών &

διακοπή λειτουργίας εστιατορίων και κυλικείων του Πανεπιστημίου Κρήτης

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021 άρθρο 1 παρ. 2γ και 4 (ΦΕΚ Β΄ 956/21-3-20) απόφαση της Κυβέρνησης, πρέπει να εκκενωθούν άμεσα όλες οι εστίες των ΑΕΙ της χώρας και οι διαμένοντες να κάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την επιστροφή τους στις μόνιμες κατοικίες τους. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να έχετε εκκενώσει τα δωμάτιά σας, το αργότερο έως την Τετάρτη 25 Μαρτίου 2020.

Όσοι φοιτητές παραμένουν στις εστίες θα πρέπει να μεταφέρουν όλα τους τα πράγματα στις αποθήκες (θα ακολουθήσει ανακοίνωση σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των αποθηκών) και να παραδώσουν τα κλειδιά τους έως την Τετάρτη 25/3/20.

Όσοι φοιτητές έχουν ήδη αποχωρήσει από τις εστίες θα πρέπει να περιμένουν επόμενες ανακοινώσεις σχετικά με τον τρόπο μεταφοράς των προσωπικών τους αντικειμένων και την παράδοση των κλειδιών.

Το Γραφείο Φοιτητικές Μέριμνας θα σας παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια προκειμένου να διευκολυνθείτε στην μετακίνησή σας.

Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση από την Τετάρτη 25 Μαρτίου 2020 θα διακοπεί και η λειτουργία των εστιατορίων και των κυλικείων του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Δείτε την ανακοίνωση στην σελίδα