Ημερίδα | «Ασφάλεια Τροφίμων: Βασικές αρχές, Νέες τεχνολογίες και Επιχειρηματικότητα»

Παρασκευή 08-03-2024 | 9:15 π.μ.

Τμήμα Χημείας, Αίθουσα Σεμιναρίων, Πανεπιστήμιο Κρήτης


Η ημερίδα στοχεύει σε μια ολοκληρωμένη παρουσίαση των πρακτικών ασφαλείας τροφίμων, καλύπτοντας εισαγωγικές αλλά και πιο προχωρημένες έννοιες. Αρχικά γίνεται εισαγωγή στους κινδύνους στα τρόφιμα που απειλούν τη δημόσια υγεία, τους χημικούς κινδύνους, τις συνήθεις τροφιμογενείς λοιμώξεις, και τις βασικές αρχές ελέγχου, υγιεινής και ασφαλούς χειρισμού των τροφίμων . Παρουσιάζεται το νομοθετικό πλαίσιο της ασφαλείας των τροφίμων τονίζοντας τον ρόλο των ελεγκτικών αρχών (π.χ. EFSA) στη διασφάλιση της συμμόρφωσης. Γίνεται επίσης γνωριμία με τα πρότυπα ασφαλείας τροφίμων, όπως το HACCP, τα πρότυπα ISO, και τις βέλτιστες πρακτικές για τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία.

Γίνεται επίσης εισαγωγή στις αναλυτικές μεθόδους που διασφαλίζουν ασφάλεια, ποιότητα, αυθεντικότητα, και διατροφικό περιεχόμενο, με επίκεντρο στο ρόλο του χημικού. Παρουσιάζονται καινοτομίες και τεχνολογικές προσπάθειες όπως π.χ. έξυπνη συσκευασία, νανοτεχνολογία, ιχνηλασιμότητα, κ.ά., με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας, της ασφάλειας, και τη βιωσιμότητα της τροφικής αλυσίδας.

Ξεχωριστή έμφαση δίνεται στο ελληνικό επιχειρηματικό τοπίο, με ομιλίες από στελέχη τριών ελληνικών εταιριών: παρουσιάζουν τον ρόλο τους στην ασφάλεια και την πιστοποίηση, σύγχρονες τεχνολογίες ασφαλείας που εφαρμόζουν αλλά και την εμπειρία τους όσον αφορά τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες για νέες επιχειρήσεις.

 

Στους συμμετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.


Οργάνωση - Συντονισμός - Δρ. Χ. Χατζηχαραλάμπους & Δρ. Α. Κουβαράκης

 

Δείτε τα σχετικά αρχεία

 

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)