Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «Γλώσσα, Εκπαίδευση και Τεχνητή Νοημοσύνη»

Διεθνές Συνέδριο συνδιοργανώνουν η Σχολή Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης, το Ινστιτούτο Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής» (Θεματική Ενότητα «Γλώσσα, Κοινωνία και Εκπαίδευση») του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με θέμα: «Γλώσσα, Εκπαίδευση και Τεχνητή Νοημοσύνη».

 

Στόχος του Συνεδρίου είναι η διεπιστημονική συζήτηση / αλληλόδραση πανεπιστημιακών, ακαδημαϊκών, ερευνητών σε επίκαιρα ζητήματα διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας, Εκπαίδευσης και Ψηφιακών Αλληλεπιδραστικών Τεχνολογιών. Ειδικότερα, το Συνέδριο αποσκοπεί να φωτίσει θεωρητικές προσεγγίσεις και ερευνητικές πτυχές σε ζητήματα Τεχνητής Νοημοσύνης στην εικονιστική εποχή και να προβάλει την επίδρασή τους στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, καθώς επίσης και σε επιμέρους θεματικές της Παιδαγωγικής και της Εκπαίδευσης.

 

Το συνέδριο απευθύνεται σε πανεπιστημιακούς, σε υποψήφιους/ες διδάκτορες/ισσες και μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/ριες με γνωστικό αντικείμενο συναφές με το θέμα του συνεδρίου. Επίσης, απευθύνεται σε φοιτητές/ριες και εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων που επιθυμούν να παρουσιάσουν διδακτικές πρακτικές, διδακτικά σενάρια και εκπαιδευτικές προτάσεις με τη χρήση των Ψηφιακών Τεχνολογιών και της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ).


Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τη σχετική Πρόκληση

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)