Δεύτερο Θερινό Σχολείο για την Εταιρική Υπευθυνότητα και Βιωσιμότητα

Πανεπιστήμιο Κρήτης - CSR Hellas - Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος
 

Δεύτερο Θερινό Σχολείο για την Εταιρική Υπευθυνότητα και Βιωσιμότητα

 

To Πανεπιστήμιο Κρήτης συνεργάζεται για δεύτερη χρονιά με το CSR Hellas και το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος και συνδιοργανώνει το δεύτερο Θερινό Σχολείο για την Εταιρική Yπευθυνότητα και Βιωσιμότητα

Ύστερα από την επιτυχημένη διεξαγωγή του πρώτου Θερινού Σχολείου για την Εταιρική Yπευθυνότητα και Βιωσιμότητα, που πραγματοποιήθηκε το 2019, το Πρόγραμμα επαναλαμβάνεται για δεύτερη χρονιά.

 

Το Θερινό Σχολείο, το οποίο συνδιοργανώνουν το CSR HELLAS (Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη), το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το ALBA Graduate Business School -  The American College of Greece, έχει θέσει τους ακόλουθους στόχους:

 • - Να προσφέρει προηγμένη εκπαίδευση στον εντοπισμό επιχειρηματικών ευκαιριών σχετικών με τη βιωσιμότητα.
 • - Να συμπεριλάβει τη βιωσιμότητα στον πυρήνα της επιχειρηματικής στρατηγικής, καθώς και στην απορρέουσα υπεύθυνη εταιρική διοίκηση με στόχο τη διαμόρφωση και καθοδήγηση των νεότερων επαγγελματιών και ερευνητών.
 • - Να αναδείξει τη σημασία της δημιουργίας αξίας με όρους βιωσιμότητας, που αποτελεί πλέον παγκόσμια προτεραιότητα, κάτι το οποίο αναδείχθηκε  ακόμη περισσότερο με την κρίση  της πανδημίας.

 

Η σύγχρονη τάση οδηγεί τις εταιρείες να ενσωματώνουν στον τρόπο λειτουργίας τους τις αρχές της υπευθυνότητας προς τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον μεταβάλλοντας τις συμβατικές πρακτικές εταιρικής λειτουργίας. Το CSR School έρχεται να προσφέρει τη γνώση και τα εργαλεία ώστε οι επαγγελματίες να εκπληρώσουν αυτό τον κοινωνικό σκοπό μέσω μίας ολιστικής προσέγγισης, όπου το επιχειρηματικό μοντέλο εμποτίζεται με την κοινωνική πρόθεση και δεν αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστό, περιφερειακό θέμα.  

To Πρόγραμμα απευθύνεται σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές, καθώς και σε επαγγελματίες που επιθυμούν να αποκτήσουν βαθύτερες γνώσεις σχετικά με την εταιρική βιωσιμότητα και υπευθυνότητα.  

Το Πρόγραμμα θα προσφέρει στους συμμετέχοντες ολιστική και σε βάθος γνώση  στην Εταιρική Yπευθυνότητα και Βιωσιμότητα μέσω 12 θεματικών ενοτήτων συνδυάζοντας θεωρητικές γνώσεις από διακεκριμένους ακαδημαϊκούς και πρακτικά παραδείγματα από επαγγελματίες-στελέχη επιχειρήσεων.

Οι θεματικές ενότητες είναι οι εξής:

 1. Το σύγχρονο διεθνές οικονομικό περιβάλλον και η ανάγκη για βιωσιμότητα
 2. Ενσωματώνοντας την υπευθυνότητα και τη βιωσιμότητα στην ηγεσία οργανισμών
 3. Δημιουργία βιώσιμης διαμοιραζόμενης αξίας
 4. Ενσωματώνοντας την υπευθυνότητα και τη βιωσιμότητα στη διακυβέρνηση οργανισμών
 5. Βιώσιμες εφοδιαστικές αλυσίδες
 6. Υπεύθυνη περιβαλλοντική διαχείριση
 7. Επιχειρηματικά μοντέλα κυκλικής οικονομίας
 8. Υπεύθυνη και βιώσιμη διοίκηση ανθρώπινων πόρων   
 9. Αξιολόγηση επενδύσεων υπό το πρίσμα της υπευθυνότητας και βιωσιμότητας
 10. Δημοσιοποίηση μη χρηματο-οικονομικών αποτελεσμάτων
 11. Αποτίμηση υπεύθυνων επιχειρηματικών πρακτικών από τις κεφαλαιαγορές
 12. Συμπράξεις για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης

 

Το Πρόγραμμα θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας Zoom, από 2 Nοεμβρίου έως 15 Δεκεμβρίου σε 12 webinars 4ωρης διάρκειας, στην αγγλική γλώσσα.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό επιτυχούς ολοκλήρωσης με 10 ECTS από το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Η προσφορά για μειωμένο κόστος συμμετοχής, στις early bird εγγραφές, ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου.

 

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του Προγράμματος: https://csr-school.eu

 

Πληροφορίες: Επιστημονικός Υπεύθυνος για το Πανεπιστήμιο Κρήτης

Κωνσταντίνος Μανασάκης

Οικονομολόγος (MBA, PhD)

Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης

https://sites.google.com/site/constantinemanasakis