Δελτίο Τύπου ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Κρήτης | Επιδοτούμενα Πρόγράμματα Κατάρτισης της ΔΥΠΑ για 150.000 εργαζομένους

Το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Κρήτης, ως Πάροχος Κατάρτισης στο πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων 150.000 εργαζομένων «Πάω Μπροστά» το οποίο υλοποιείται από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), προσφέρει επιδοτούμενη κατάρτιση (400 €) διάρκειας 80 ωρών σε 150.000 εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα, για την απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων και αντίστοιχη πιστοποίηση, μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης.

 

Παρακαλούμε δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου:

 

Δελτίο Τύπου

 

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)