Προκήρυξη του Δ.Π.Μ.Σ. "Κλινικές Παρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις"

Το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσουν θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κλινικές παρεμβάσεις στις εξαρτήσεις» που οργανώνουν από κοινού.

Ο σκοπός του Προγράμματος είναι να παρέχει εφαρμοσμένες κλινικές γνώσεις στον τομέα της χρήσης, κατάχρησης και εξάρτησης ουσιών και πραγματοποιείται με την υποστήριξη και συνεργασία του ΟΚΑΝΑ, με τον οποίο υπάρχει Σύμβαση Συνεργασίας.


Υποβολή αιτήσεων έως 31 Ιουλίου 2020


Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

Προκήρυξη

http://addictions.psychology.uoc.gr/