Διαγωνισμός Παρουσίασης Διατριβής σε 3 λεπτά

Διαγωνισμός Παρουσίασης Διατριβής σε 3 λεπτά

Παρακαλούμε δείτε προς ενημέρωσή σας την ακόλουθη ανακοίνωση:

 (67)
 (72)
 (71)
 (69)
 (74)
 (87)
 (90)
 (86)
 (77)
 (89)
Γρα.Δι.Μ Training of the Trainers (TOTT) (88)
 (75)