Συγκρότηση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/04.08.2017)

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την απόφαση συγκρότησης της επιτροπής ερευνών και διαχείρησης του ειδικού λογαριασμού κονδυλίων έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης

Πράξη Συγκρότηση Συνέλευσης Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης στις 01.12.2017

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την πράξη συγκρότηση συνέλευσης Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Συγκρότηση Συνέλευσης Τμήματος, του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής
Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης στις 01.12.2017

 

 

Πράξη συγκρότησης συνέλευσης Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης στις 01.12.2017 για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την πράξη συγκρότησης Συνέλευσης Τμήματος, του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής ΚοινωνικώνΕπιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης τακτικών και αναπληρωματικών μελών για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής πάσης φύσεως υλικών στο ΚΕΜΕ-ΠΚ για το έτος 2018

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης τακτικών και αναπληρωματικών μελών για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής πάσης φύσεως υλικών στο ΚΕΜΕ-ΠΚ για το έτος 2018

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ