Η επιχειρηματική αξία της βιωσιμότητας

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης και ο Οργανισμός Bizrupt διοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση για την ενσωμάτωση της βιώσιμης ανάπτυξης στην επιχειρηματικότητα, με την υποστήριξη του Η2B HUB του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.

Η ενημέρωση για την ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στην επιχειρηματικότητα είναι υψίστης σημασίας.

Με τον αυξανόμενο επείγοντα χαρακτήρα των παγκόσμιων περιβαλλοντικών προκλήσεων και την αυξανόμενη ζήτηση για υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές, οι επιχειρηματίες πρέπει να κατανοήσουν τη σημασία της βιωσιμότητας στη διαμόρφωση του μέλλοντος των επιχειρήσεων τους.

 

 

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)