Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων Βιολογίας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Προκηρύξη εκλογών, μέσω ΚΑΛΠΗΣ, προκειμένου να αναδειχθούν οι ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ στους κάτωθι, ΤΟΜΕΙΣ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, για τη χρονική περίοδο, από 01 Δεκεμβρίου 2017 έως 31 Αυγούστου 2018, δεδομένου ότι η θητεία των υπηρετούντων Διευθυντών λήγει στις 30.11.2017, μετά από παράταση που δόθηκε βάσει των διατάξεων του Ν.4473/2017 (Φ.Ε.Κ. 78/τ.Α΄/30.05.2017):- Τομέα Βιοχημείας, Μοριακής Βιολογίας και Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης- Τομέα Βιολογίας Οργανισμών, Πληθυσμών και Περιβάλλοντος και Θαλάσσιας Βιολογίας

[β] ΟΡΙΖΟΥΜΕ ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017, από 11:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. στις αίθουσες συνεδριάσεων των Συνελεύσεων των Τομέων του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών στο Ηράκλειο. Εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας αυτή θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017, κατά τις ίδιες ώρες έναρξης και λήξης στο ίδιο εκλογικό τμήμα και με την ίδια Εφορευτική Επιτροπή.

[γ] ΚΑΛΟΥΜΕ τους ενδιαφερόμενους/ενδιαφερόμενες υποψηφίους για τη θέση Διευθυντή στους ανωτέρω Τομείς του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 27 του ν.4485/2017, να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους στη Γραμματεία της οικείας Κοσμητείας, προσωπικά ή ηλεκτρονικά, από Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017 έως και την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 14.00.

 

Παρακαλώ δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική προκήρυξη

 

#ΔΕΠ